Faaliyet Alanları

•Üniversitenin kaliteyi geliştirmeye yönelik çalışmalarını yapmak-

-

•Memnuniyet, liderlik ve kurumsal değer anket çalışmaları ile sürekli iyileştirme sürecine katkıda bulunmak

-

•Kaliteye yönelik seminerlere, konferans ve toplantılara katılarak; elde edilen bilgileri üniversitemize yaymak

-

•Dış denetim organizasyonlarını koordine etmek

-

•EFQM mükemmellik modeli çalışmalarını organize etmek

-

Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve doğru bir şekilde yürütülmesi için personellere eğitim ve toplantı düzenlemek