Amaç-Hedef

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

            Sürekli iyileştirme Koordinatörlüğü resmi olarak 25.07.2008 tarihinde Düzce Üniversitesinin hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını kurumsal bir zemine oturtmak ve sürekliliğini güvence altına almak için gerekli yapılanmaları gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Sürekli iyileştirme biriminin temel faaliyet alanı kalite, stratejik plan, iç kontrol ve Yödek kapsamındaki çalışmalardır. Bu çalışmaları yürütmek adına birim aşağıdaki gibi yapılanmıştır:

           Birimimizin amacı “Sürekli iyileştirme kültürünü Düzce Üniversitesi geneline yaymak” ve “Düzce üniversitesinin kurumsallaşması için gerekli planlama ve uygulama işlevlerini yerine getirmek”tir. Bu kapsamda vizyonumuz “Düzce Üniversitenin "Değer üreten üniversite" anlayış ve kültürünü tüm birimlere yayılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme felsefesini kurumda bir çalışma prensibi haline getirmek” olarak belirlenmiştir.