Görev Tanımları

Bu hususta Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü yönerge revize çalışmaları devam etmektedir.