ENSTİTÜ İÇ DEĞERLENDİRMELERİ TAMAMLANDI

18 Tem

  • Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Yönergesi 7.maddesi (d) bendinde yer alan "Kalite Komisyonu akademik birim komisyonu üyelerinden oluşan üç(3) akademik, bir(1) idari ve bir(1) öğrenciden oluşan değerlendirme ekipleri oluşturulmuş ve 21.05.2019-13.06.2019 tarihleri arasında enstitülerimizde iç değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İç değerlendirme sırasında, ekip üyelerimize her türlü desteği sağlayan tüm enstitülerimize teşekkür ederiz. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Değerlendirmesi


Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Değerlendirmesi


Fen Bilimleri Enstitüsü İç Değerlendirmesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Değerlendirmesi