ENSTİTÜ İÇ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ

06 May

  • Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Yönergesi 7.maddesi (d) bendinde yer alan "Kalite Komisyonu akademik birim komisyonu üyelerinden oluşan üç (3) akademik, bir(1) idari ve bir(1) öğrenciden oluşan değerlendirme ekipleri oluşturarak birimlerin iç değerlendirmesini Ek 1. İç Değerlendirme Kılavuzu doğrultusunda yapar. Değerlendirme ekiplerinin oluşturulması ve takibi Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. " hükmü uyarınca İç Değerlendirme Ekipleri oluşturulmuştur. Yapılacak olan çalışma, kesinlikle bir denetleme olmayıp, Üniversitemize bağlı birimlerin durumlarını yerinde tespit edip, eksikliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir değerlendirme çalışmasıdır.

İlerleyen günlerde İç Değerlendirme takvimi ilan edilecek olup, İç Değerlendirme ekibinin değerlendirme sırasında kullanacağı belgeler aşağıda sunulmuştur.

İÇ DEĞERLENDİRME BİRİM TANITIM FORMU 

İÇ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ