Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Geri Bildirim Raporu

03 Mar

  • Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular

2015 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporu’nu 2016 Haziran sonu itibariyle Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunan ve ilk yıl Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine girme talebini beyan eden otuz Yükseköğretim Kurumundan birisi olan Düzce Üniversitesi’nin talebi, olumlu olarak değerlendirilmiş ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2016 yılında Kurumsal Dış Değerlendirmesi gerçekleştirilecek Kurumlar listesine alınmıştır.

Düzce Üniversitesi’nin Kurumsal Dış Değerlendirmesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyelerinden oluşan Değerlendirme Takımı tarafından gerçekleştirilen ülkemizdeki ikinci (devlet üniversiteleri arasında ilk) pilot uygulamadır. Değerlendirme süreci kapsamında önce Kurumun İç Değerlendirme Raporu (KİDR) değerlendirilmiş, takibinde ise Üniversitemize 16-19 Ekim 2016 tarihleri arasında bir saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret sırasında Üniversite üst yönetimiyle, Kalite Komisyonu üyeleriyle, birim yöneticileri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve dış paydaşlarla toplantılar yapılmış, üniversite yerleşkelerinde bazı birimler ziyaret edilmiş, öğrenci ve çalışanlara sunulan olanaklar yerinde görülerek değerlendirilmiştir.

Bu rapor, Düzce Üniversitesi’nin iç değerlendirme raporu ve saha ziyaretine ilişkin değerlendirme sonuçları ile tarafımıza iletilen ek bilgi ve belgeleri kapsayacak şekilde Üniversite’nin kendini geliştirme sürecine ve sürekli iyileşme yolculuğuna katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır

 

YÖK Düzce Üniversitesi Kurumsal Geri Bildirim Raporu (Nihai Rapor).pdf