Düzce MYO ile KİDR Bilgilendirme Toplantısı

02 Haz

  • Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü
  • Tüm Duyurular
1 Haziran 2016 tarihinde, Düzce Meslek Yüksek Okulu Kalite Takımının katılımı ile Rektörlük Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda, YÖK Kalite İç Değerlendirme Raporu(KİDR) kapsamında bir araya gelinmiştir. Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Serap BULDUK, Düzce MYO Kalite Takımına, KİDR'in hazırlanması ve Bologna Süreci'nde eğitim öğretim programlarının güncellenmesi konusunda bilgi verdi.